nồi nấu phở

Hiển thị tất cả 9 kết quả

500-500
Xuất xứ:

Nồi Nấu Phở Điện

NỒI NẤU PHỞ 100 LÍT

7.800.000
Công suất: 3 KW / 2C
500-600
Xuất xứ:

Nồi Nấu Phở Điện

NỒI NẤU PHỞ 120 LÍT

8.500.000
Công suất: 3 KW / 2C
560-600
Xuất xứ:

Nồi Nấu Phở Điện

NỒI NẤU PHỞ 150 LÍT

9.500.000
Công suất: 3 KW / 2C
290-300
Xuất xứ:

Nồi Nấu Phở Điện

NỒI NẤU PHỞ 20 LÍT

2.500.000
Công suất: 2.5 KW
300-400
Xuất xứ:

Nồi Nấu Phở Điện

NỒI NẤU PHỞ 30 LÍT

2.800.000
Công suất: 2.5 KW
360-400
Xuất xứ:

Nồi Nấu Phở Điện

NỒI NẤU PHỞ 40 LÍT

3.500.000
Công suất: 2.5 KW
460-400
Xuất xứ:

Nồi Nấu Phở Điện

NỒI NẤU PHỞ 50 LÍT

4.300.000
Công suất: 2.5 KW
460-400
Xuất xứ:

Nồi Nấu Phở Điện

NỒI NẤU PHỞ 60 LÍT

4.900.000
Công suất: 2.5 KW
460-500
Xuất xứ:

Nồi Nấu Phở Điện

NỒI NẤU PHỞ 80 LÍT

6.200.000
Công suất: 3 KW / 2C
093 88888 51
icons8-exercise-96 chat-active-icon